Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη Ανασφάλιστων Φοιτητών

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.