Μέλη Δ.Ε.Π.

Καθηγητές

Δρ. Διονύσιος Κουλουγλιώτης (Κοσμήτορας Σχολής Περιβάλλοντος) (Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version) – Υπεύθυνος προγράμματος “Εύδοξος”

Γνωστικό Αντικείμενο: “Φυσικοχημεία με έμφαση στα βιολογικά συστήματα”.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Θερμοδυναμική Περιβάλλοντος, Γενική Χημεία, Χημεία Περιβάλλοντος, Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ, Ρύπανση Υδάτων και Εδάφους.
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021066
E-mail: dkoul@ionio.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές

Δρ. Αικατερίνη Καμπάση (Πρόεδρος Τμήματος Περιβάλλοντος)

Γνωστικό Αντικείμενο: “Τεχνολογία Εξατομικευμένου Λογισμικού”.
Διδασκόμενα Μαθήματα
: Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού, Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων, Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Αντικειμένων, Προγραμματισμός Η/Υ, Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων, Τεχνικό Σχέδιο CAD.
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021059
E-mail: kkabassi@ionio.gr

 

Επίκουροι Καθηγητές

 

Δρ. Παντελής Σ. Αποστολόπουλος (Βιογραφικό Σημείωμα)

Γνωστικό Αντικείμενο: “Θεωρητική Φυσική”
Διδασκόμενα Μαθήματα: Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ, Ηλεκτρική Ισχύς – ΠΔΜ, Επιστημονικό Λογισμικό, ΑΠΕ Ι, ΑΠΕ ΙΙ, Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021060
E-mail: papostol@ionio.gr

 

Δρ. Αναστάσιος Καλημέρης (Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version)

Γνωστικό Αντικείμενο: “Θερμοδυναμικές και Ρευστομηχανικές διεργασίες σε Φυσικά συστήματα”. 
Διδασκόμενα Μαθήματα
: Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος, Μετεωρολογία – Κλιματολογία,  Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ και Στατιστική, Επιστημονικό Λογισμικό, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Ηλιακά και Αιολικά Συστήματα
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021058
E-mail: taskal@ionio.gr

Δρ. Αδαμαντία Καμπιώτη (Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version)

Γνωστικό Αντικείμενο: “Εφαρμοσμένη Χημεία – Τοξικά Απόβλητα-Προστασία Περιβάλλοντος”.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Αέρια Ρύπανση – Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Ρύπων, Επεξεργασία Βιομηχανικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων, Επεξεργασία Πόσιμου Νερού, Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων, Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων, Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων, Ανόργανη Χημεία Συντήρησης, Αναλυτική Χημεία Συντήρησης, Οργανική Χημεία.
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021073
E-mail: akampioti@ionio.gr

Δρ. Γεώργιος Καρρής (Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version)

Γνωστικό Αντικείμενο: “Οικολογία Πανίδας Χερσαίων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων”
Διδασκόμενα Μαθήματα: 
Γενική Οικολογία, Οικολογία Πληθυσμών-Βιοποικιλότητα, Υδάτινα Οικοσυστήματα, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντική Βιολογία
Τηλέφωνο Γραφείου:
2695021065
E-mail: gkarris@ionio.gr

Δρ. Χρήστος Καρύδης (Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Περιβάλλοντος)(Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version)
Γνωστικό αντικείμενο: Προληπτική και επεμβατική συντήρηση οργανικών έργων τέχνης.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Προληπτική Συντήρηση, Συντήρηση Υφάσματος Ι, Συντήρηση Υφάσματος ΙΙ, Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων Ι, Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων ΙΙ, Μελέτες Συντήρησης, Συντήρηση σύγχρονων και λαογραφικών υλικών
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021072
E-mail: c.karydis@ionio.gr

Δρ. Παναγιώτα Μαντή (Βιογραφικό Σημείωμα)

Γνωστικό Αντικείμενο: “Συντήρηση Ανόργανων Ανασκαφικών και Μουσειακών αντικειμένων ” 
Διδασκόμενα Μαθήματα:
Γενικές Αρχές & Μεθοδολογία Συντήρησης, Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων, Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων ΙΙ, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία
Τηλέφωνο Γραφείου:
2695021071
E-mail: pmanti@ionio.gr

Δρ. Αριστοτέλης Μαρτίνης (Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version)

Γνωστικό Αντικείμενο: “Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος  και Βιώσιμη Ανάπτυξη”
Διδασκόμενα Μαθήματα: Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος, Διαχείριση & Αποκατάσταση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Χωροταξικός Σχεδιασμός, Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Διδακτική, Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021067
E-mail: amartinis@ionio.gr

Δρ. Διονύσιος Παναγιωτάρας (Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version)

Γνωστικό Αντικείμενο: “Γεωχημικές διεργασίες και εφαρμογές διαχείρισης ρύπων”
Διδασκόμενα Μαθήματα: Μηχανική Περιβάλλοντος, Υδρολογία-Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021050
E-mail: dpanag@ionio.gr

Δρ. Κώστας Ποϊραζίδης (Βιογραφικό Σημείωμα)

Γνωστικό Αντικείμενο: “Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών με έμφαση στη χερσαία πανίδα – Χωρική ανάλυση φυσικού περιβάλλοντος” 
Διδασκόμενα Μαθήματα:
Διαχείριση Άγριας Πανίδας – Θεωρία & Εργαστήριο, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών – Θεωρία & Εργαστήριο, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Θεωρία & Εργαστήριο, Τηλεπισκόπηση – Θεωρία & Εργαστήριο
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
α) Χωρική ανάλυση και μοντελοποίηση
β) Οικολογία και διαχείριση άγριας πανίδας
γ) Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών – Ανάλυση Τοπίου
δ) Οικοσυστημικές υπηρεσίες και λειτουργίες
ε) Κοινωνική οικολογία
Τηλέφωνο Γραφείου:
2695021061
E-mail: kpoiraz@ionio.gr

Καθηγητές Εφαρμογών

Αθανάσιος Τσόβολος (Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version)

Γνωστικό Αντικείμενο: “Μηχανολόγος με εξειδίκευση (MSc) την Περιβαλλοντική Μηχανική”
Διδασκόμενα Μαθήματα: Μηχανική Περιβάλλοντος, Αέρια Ρύπανση – Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Ρύπων, Ρύπανση Υδάτων και Εδάφους, Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων, Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων, Μέθοδοι Παρακολούθησης Ποιότητας Περιβάλλοντος, Πρότυπα Ποιότητας, Αξιολόγησης και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Τηλέφωνο Γραφείου:
 2695021069
E-mail: atsovolos@ionio.gr