Γνωστικό Αντικείμενο

Με βάση το περιεχόμενο σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, η Κατεύθυνση ξεκινώντας από το 2009 έχει θέσει τις βάσεις για την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική της εδραίωση στον βασικό τομέα της συντήρησης πολιτισμικής κληρονομιάς. Ο κοινός ακαδημαϊκός στόχος της διεπιστημονικής έρευνας πάνω στην συντήρηση είναι η ταυτοποίηση των κατασκευαστικών υλικών, η καταγραφή, η τεκμηρίωση και η προληπτική και επεμβατική συντήρηση των έργων τέχνης.

Ειδικότερα, με την αποφοίτησή του από την Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ο πτυχιούχος Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τ.Ε. θα έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: (π.χ. Προϊστορική – Κλασσική Αρχαιολογία, Βυζαντινή – Μεταβυζαντική Αρχαιολογία & Τέχνες, Ελεύθερο Σχέδιο & Χρώμα, Αποτυπώσεις & Τεκμηρίωση Αντικειμένων, Τεχνικές Φωτογράφισης, Τεχνικές & Υλικά Ζωγραφικής, Χαρακτικής & Εκμαγείων, Γενικές Αρχές Φυσικής, Βιολογία & Βιοδιάβρωση, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία, Γενικές Αρχές & Μεθοδολογία Συντήρησης, Ιστορία της Τέχνης, Τεχνολογία & Επιστήμη των Υλικών, Ιστορία Οργανικών Υλικών (Ύφασμα, Χαρτί, Δέρμα), Προληπτική Συντήρηση, Μουσειολογία, Μελέτες Συντήρησης), Χημείας (π.χ. Ανόργανη και Οργανική Χημεία Συντήρησης, Αναλυτική Χημεία Συντήρησης, Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων), Πληροφορικής (π.χ. Ψηφιοποίηση & Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων, Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού), συντήρησης ανόργανων υλικών (π.χ. Συντήρηση Κεραμικού, Συντήρηση Λίθου Ι &ΙΙ, Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων Ι & ΙΙ, Συντήρηση Υαλιού/Πορσελάνης, Συντήρηση Ψηφιδωτού, Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων), συντήρησης οργανικών υλικών (π.χ. Συντήρηση Ξύλου & Ξυλόγλυπτου, Συντήρηση Υφάσματος Ι & ΙΙ, Συντήρηση Φορητής Εικόνας Ι &ΙΙ, Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίων Ι & ΙΙ, Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων Ι & ΙΙ, Συντήρηση Δέρματος & Περγαμηνής), αλλά και

Συντήρηση Σύγχρονων και Λαογραφικών Υλικών και συντήρηση Τοιχογραφίας Ι & ΙΙ.