Εργαστήρια Συντήρησης Οργανικών Υλικών

Εργαστήριο Συντήρησης Χαρτιού
Το εργαστήριο συντήρησης χαρτιού και αρχειακού υλικού της Κατεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο. Διαθέτει σημαντική υλικοτεχνική υποδομή για τη υλοποίηση των ενεργητικών και προληπτικών επεμβάσεων διατήρησης των αρχειακών υλικών. Η υποδομή αυτή αφορά είτε σε βασικά αναλώσιμα υλικά, μικροεργαλεία (φορητά πεχάμετρα Hanna® HI 83141, σύστημα παροχής θερμού και ψυχρού ατμού), συσκευή συμπλήρωσης χαρτιού (leaf casting machine), φορητές φωτοτράπεζες, πρέσα από χυτοσίδηρο με τροχό χειρός μη μεταβαλλόμενου ύψους, κ.α όσο και αναλυτικών συσκευών για την ταυτοποίηση των κατασκευαστικών υλικών των έργων πριν από οποιαδήποτε επέμβαση.

Εργαστήριο Συντήρησης Υφάσματος
Το εργαστήριο συντήρησης υφάσματος της Κατεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης πρόκειται για το μεγαλύτερο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο. Εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο του υφάσματος (ανασκαφικά, εκκλησιαστικά, ιστορικά, εθνογραφικά και λαογραφικά). Διαθέτει σημαντική υλικοτεχνική υποδομή για τη υλοποίηση των ενεργητικών και προληπτικών επεμβάσεων διατήρησης των υφασμάτων/ενδυμάτων. Η υποδομή αυτή αφορά είτε σε βασικά αναλώσιμα υλικά, μικροεργαλεία, σύστημα παροχής θερμού και ψυχρού ατμού, ηλεκτρονικοί ζυγοί, μεγαλύτερης κλίμακας (τράπεζα χαμηλής υποπίεσης), συσκευή Spirabilia® για ξηρό καθαρισμό αντικειμένων, ηλεκτρικές σκούπες για μηχανικό καθαρισμό (museum vac®,απορροφητήρα υγρών-στέρεων Nilfisk® attix, κ.α.), φορητοί και σταθεροί απαγωγοί αερίων και σκόνης, ερμάρια τοξικών και εύφλεκτων υλικών, όσο και αναλυτικών συσκευών για την ταυτοποίηση των κατασκευαστικών υλικών των έργων πριν από οποιαδήποτε επέμβαση. Συμπεριλαμβάνει εξοπλισμό για την έρευνα, και την ψηφιακή καταγραφή τους. Τέλος, το εργαστήριο συνεργάζεται με άλλα εργαστήρια όπου οι φοιτητές χρησιμοποιούν πολυφασματικές απεικονίσεις Mu S.I.S, ακτινογραφίες X-ray, USb microscopes, φορητά συστήματα φωτισμού UV- φθορισμού HLL 404/U κ.α. για την πληρέστερη καταγραφή παλαιότερων επεμβάσεων και επιζωγραφίσεων των έργων.

Εργαστήριο Ξύλου- Ξυλόγλυπτου
Το εργαστήριο συντήρησης ξύλου- ξυλόγλυπτου της Κατεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο. Διαθέτει σημαντική υλικοτεχνική υποδομή για τη υλοποίηση των ενεργητικών και προληπτικών επεμβάσεων διατήρησης των ξύλινων τεχνουργημάτων. Η υποδομή αυτή αφορά είτε σε βασικά αναλώσιμα υλικά, μικροεργαλεία όσο και αναλυτικών συσκευών για την ταυτοποίηση των κατασκευαστικών υλικών των έργων πριν από οποιαδήποτε επέμβαση. Διαθέτει σύστημα δημιουργίας ανοξικού περιβάλλοντος (Veloxy©) για την απεντόμωση των έργων, USb μικροσκόπια και φορητά συστήματα φωτισμού UV- φθορισμού HLL 404/U, κ.α.


Εργαστήριο Συντήρησης Φορητής Εικόνας

Το εργαστήριο συντήρησης φορητής εικόνας της Κατεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο. Διαθέτει σημαντική υλικοτεχνική υποδομή για τη υλοποίηση των ενεργητικών και προληπτικών επεμβάσεων διατήρησης των φορητών εικόνων. Η υποδομή αυτή αφορά είτε σε βασικά αναλώσιμα υλικά, μικροεργαλεία, φορητοί και σταθεροί απαγωγοί, ερμάρια τοξικών και εύφλεκτων υλικών, κ.α. όσο και αναλυτικών συσκευών για την ταυτοποίηση των κατασκευαστικών υλικών των έργων πριν από οποιαδήποτε επέμβαση. Διαθέτει σύστημα δημιουργίας ανοξικού περιβάλλοντος (Veloxy©) για την απεντόμωση των έργων. Επίσης συνεργάζεται με άλλα εργαστήρια όπου οι φοιτητές χρησιμοποιούν πολυφασματικές απεικονίσεις Mu S.I.S, ακτινογραφίες X-ray, USb μικροσκόπια, φορητά συστήματα φωτισμού UV- φθορισμού HLL 404/U κ.α για την πληρέστερη καταγραφή παλαιότερων επεμβάσεων και επιζωγραφίσεων των έργων.

Εργαστήριο Συντήρησης Ζωγραφικών Έργων
Το εργαστήριο συντήρησης ζωγραφικών έργων της Κατεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο. Διαθέτει σημαντική υλικοτεχνική υποδομή για τη υλοποίηση των ενεργητικών και προληπτικών επεμβάσεων διατήρησης των ζωγραφικών έργων (ελαιογραφίες, ακρυλικά, κ.α.). Η υποδομή αυτή αφορά είτε σε βασικά αναλώσιμα υλικά, μικροεργαλεία, αλουμινένια τελάρα τεντώματος μουσαμά, μεγαλύτερης κλίμακας (τράπεζα χαμηλής υποπίεσης), φορητοί και σταθεροί απαγωγοί, ερμάρια τοξικών και εύφλεκτων υλικών, όσο και αναλυτικών συσκευών για την ταυτοποίηση των κατασκευαστικών υλικών των έργων πριν από οποιαδήποτε επέμβαση. Συμπεριλαμβάνει εξοπλισμό για την έρευνα, και την ψηφιακή καταγραφή τους. Το εργαστήριο συνεργάζεται με άλλα εργαστήρια όπου οι φοιτητές χρησιμοποιούν πολυφασματικές απεικονίσεις Mu S.I.S, το Νοσοκομείο της Ζακύνθου για ακτινογραφίες X-ray. Τέλος, εξοπλισμός όπως USb μικροσκόπια, φορητά συστήματα φωτισμού UV- φθορισμού HLL 404/U κ.α. χρησιμοποιούνται για την πληρέστερη καταγραφή παλαιότερων επεμβάσεων και επιζωγραφίσεων των έργων.