Εργαστήρια Συντήρησης Φυσικοχημικών Αναλύσεων

Η συμβολή των μεθόδων ανάλυσης και εξέτασης των κατασκευαστικών υλικών των έργων τέχνης υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη της επεμβατικής και προληπτικής συντήρησης. Ο συνδυασμός της έρευνας και της συνδυαστικής μελέτης απαντά πλέον πολλά ερωτήματα πριν από οποιαδήποτε επέμβαση πάνω στα τέχνεργα. Ένα μεγάλο φάσμα μεθόδων χρησιμοποιείται σήμερα από τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης για την έρευνα στη συντήρηση των οργανικών και ανόργανων υλικών. Το εργαστήριο συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα, Νοσοκομείο Ζακύνθου, εργαστήριο συντήρησης της Μητρόπολης Ζακύνθου, Γενικά Αρχεία Ζακύνθου, Πανεπιστήμια, στην Ελλάδα κ.α.

Συνοπτικά ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι:
• ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ARTDUO LASER
• ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ RΑΜΑΝ
• ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟ XRF
• ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΩΝ – Χ (XRD)
• ΣΤΕΡΕΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ LEICA CLS 150
• FTIR
• ΣΤΗΛΗ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ 2000 ΛΙΤΡΩΝ
• ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ
• ΠΕΧΑΜΕΤΡΑ