Επικοινωνία

 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος
Οδός Μ. Μινώτου-Γιαννοπούλου
Παναγούλα, 29100 Ζάκυνθος

Τηλέφωνα Γραμματείας:  2695027228, 2695021050 – Fax : 2695042977
e-mail Γραμματείας: secr_envi@ionio.gr