Φοιτητικά Θέματα

1) Σίτιση: Tο εστιατόριο του ΤΕΙ λειτουργεί μεσημέρι και βράδυ, όλες τις ημέρες, εκτός από τις διακοπές (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι). Εξυπηρετεί αποκλειστικά τους φοιτητές του Iδρύματος. Δωρεάν σίτιση παρέχεται στους φοιτητές του Τμήματος που έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως προβλέπουν οι ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πληροφορίες και δικαιολογητικά για την κάρτα σίτισης δίνονται από τη Γραμματεία του τμήματος.

2) Υγειονομική περίθαλψη: H δωρεάν υγειονομική περίθαλψη είναι προνόμιο όλων των φοιτητών που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. Εξασφαλίζεται με το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του φοιτητή. Πληροφορίες και δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης δίνονται από τη Γραμματεία του τμήματος.

3) Ακαδημαϊκή Ταυτότητα: Χορηγείται σε όλους τους φοιτητές, εφόσον η φοίτησή τους δεν έχει υπερβεί σε διάρκεια τα έτη που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά 2. Iσχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος και εξασφαλίζει έκπτωση σε λεωφορεία, τρένα, πλοία, μουσεία και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 25-50%. Για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://submit-academicid.minedu.gov.gr/

4) Βιβλιοθήκη: Στο Τμήμα λειτουργεί βιβλιοθήκη αναγνωστήριο στην οποία παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να μελετήσουν βιβλία και κείμενα σχετικά με τα μαθήματά τους και την επιστήμη τους.

5) Πρόσβαση στο διαδίκτυο: Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης από τους φοιτητές στο διαδίκτυο είτε χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές του Τμήματος, είτε μέσω ασύρματου δικτύου χρησιμοποιώντας τους δικούς τους φορητούς υπολογιστές.

6) Στέγαση: Δεν παρέχεται προς το παρόν

7) Η ιδρυματική πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων e-class παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να βρουν ηλεκτρονικά το υλικό του μαθήματος, ανακοινώσεις, εργασίες και πολλά άλλα. Η πλατφόρμα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://eclass.teiion.gr

8) Για την προμήθεια των βιβλίων οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων ΕΥΔΟΞΟΣ ακολουθώντας το: https://service.eudoxus.gr

9) Για εγγραφές στα ακαδημαϊκά εξάμηνα και την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων καθώς και για βαθμολογίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://omiros.teiion.gr/unistudent/