Κανόνες μετάβασης

Κανόνες μετάβασης (Εισ/κή Κατ/ση Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης)

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δεν θα διδαχθούν τα μαθήματα του Α και Β εξαμήνου. Σε περίπτωση που υπάρχουν φοιτητές από προηγούμενα έτη:

 1. Ανόργανη Χημεία Συντήρησης θα γίνεται συνδιδασκαλία με τη Γενική Χημεία του πανεπιστημιακού τμήματος Περιβάλλοντος σε χειμερινό εξάμηνο
 2. Βιολογία & Βιοδιάβρωση θα γίνεται συνδιδασκαλία με τη Βιολογία  του πανεπιστημιακού τμήματος Περιβάλλοντος σε χειμερινό εξάμηνο
 3. Οργανική Χημεία θα γίνεται συνδιδασκαλία με την Οργανική Χημεία του πανεπιστημιακού τμήματος Περιβάλλοντος σε χειμερινό εξάμηνο
 4. Τα μαθήματα α)Ελεύθερο Σχέδιο & Χρώμα,  β)Αποτυπώσεις & Τεκμηρίωση Αντικειμένων και γ) Τεχνικές & Υλικά Ζωγραφικής, Χαρακτικής & Εκμαγείων θα ενταχθούν στο γνωστικό αντικείμενο «Σχέδιο, Τεχνικές & Υλικά Έργων Τέχνης». Ώρες διδασκαλίας θεωρία: 3 και Ώρες διδασκαλίας εργαστηρίου: 3, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο εαρινό εξάμηνο
 5. Το μάθημα Προϊστορική – Κλασσική Αρχαιολογία θα γίνει συνδιδασκαλία με το μάθημα Ιστορία της Τέχνης του Γ εξαμήνου
 6. Το μάθημα Βυζαντινή – Μεταβυζαντική Αρχαιολογία & Τέχνες θα γίνει συνδιδασκαλία με το μάθημα Ιστορία Οργανικών Υλικών (Ύφασμα, Χαρτί, Δέρμα) του Γ εξαμήνου
 7. Τα μαθήματα α) Ψηφιοποίηση & Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, β) Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων, γ) Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού, δ) Τεχνικές φωτογράφισης θα ενταχθούν στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική Πληροφορική». Ώρες διδασκαλίας θεωρία: 3 και Ώρες διδασκαλίας εργαστηρίου: 3, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο εαρινό εξάμηνο
 8. Το μάθημα Γενικές Αρχές Φυσικής θα γίνει συνδιδασκαλία με το μάθημα Τεχνολογία & Επιστήμη των Υλικών του Γ εξαμήνου

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεν θα διδαχθούν τα μαθήματα του Α, Β, Γ και Δ εξαμήνου. Σε περίπτωση που υπάρχουν φοιτητές από προηγούμενα έτη:

 1. Ανόργανη Χημεία Συντήρησης θα γίνεται συνδιδασκαλία με τη Γενική Χημεία του πανεπιστημιακού τμήματος Περιβάλλοντος σε χειμερινό εξάμηνο
 2. Βιολογία & Βιοδιάβρωση θα γίνεται συνδιδασκαλία με τη Βιολογία  του πανεπιστημιακού τμήματος Περιβάλλοντος σε χειμερινό εξάμηνο
 3. Οργανική Χημεία θα γίνεται συνδιδασκαλία με την Οργανική Χημεία του πανεπιστημιακού τμήματος Περιβάλλοντος σε χειμερινό εξάμηνο
 4. Τα μαθήματα α)Ελεύθερο Σχέδιο & Χρώμα,  β)Αποτυπώσεις & Τεκμηρίωση Αντικειμένων και γ) Τεχνικές & Υλικά Ζωγραφικής, Χαρακτικής & Εκμαγείων θα ενταχθούν στο γνωστικό αντικείμενο «Σχέδιο, Τεχνικές & Υλικά Έργων Τέχνης». Ώρες διδασκαλίας θεωρία: 3 και Ώρες διδασκαλίας εργαστηρίου: 3, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο εαρινό εξάμηνο
 5. Το μάθημα Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων θα πραγματοποιηθεί σε συνδιδασκαλία με το μάθημα Βάσεις Δεδομένων του πανεπιστημιακού τμήματος Περιβάλλοντος σε χειμερινό εξάμηνο.
 6. Τα μαθήματα α) Ψηφιοποίηση & Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, β) Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού, γ) Τεχνικές φωτογράφισης θα ενταχθούν στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική Πληροφορική». Ώρες διδασκαλίας θεωρία: 3 και Ώρες διδασκαλίας εργαστηρίου: 3, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο εαρινό εξάμηνο
 7. Τα μαθήματα α) Προϊστορική – Κλασσική Αρχαιολογία, β) Βυζαντινή – Μεταβυζαντική Αρχαιολογία & Τέχνες, γ) Ιστορία της Τέχνης και δ) Ιστορία Οργανικών Υλικών (Ύφασμα, Χαρτί, Δέρμα) , θα πραγματοποιηθούν σε συνδιδασκαλία με το μάθημα Μουσειολογία του Ζ εξαμήνου
 8. Το μάθημα Συντήρηση Υφάσματος Ι θα γίνεται συνδιδασκαλία με το μάθημα Συντήρηση Υφάσματος ΙΙ του Ε εξαμήνου
 9. Τα μαθήματα α) Προληπτική Συντήρηση, β) Γενικές Αρχές & Μεθοδολογία Συντήρησης και γ) Ξένη Γλώσσα-Ορολογία  θα πραγματοποιηθούν σε συνδιδασκαλία με το μάθημα Μελέτες Συντήρησης του Ζ εξαμήνου
 10. Τα μαθήματα α) Γενικές Αρχές Φυσικής, β) Τεχνολογία & Επιστήμη των Υλικών και γ) Αναλυτική Χημεία Συντήρησης θα πραγματοποιηθούν σε συνδιδασκαλία με το μάθημα Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων του ΣΤ εξαμήνου
 11. Το μάθημα Συντήρηση Ξύλου & Ξυλόγλυπτου θα γίνεται συνδιδασκαλία με το μάθημα Συντήρηση Φορητής Εικόνας Ι του Ε εξαμήνου
 12. Το μάθημα Συντήρηση Κεραμικού γίνεται συνδιδασκαλία με το μάθημα Συντήρηση Υαλιού/Πορσελάνης του ΣΤ εξαμήνου
 13. Το μάθημα Συντήρηση Λίθου Ι θα γίνεται συνδιδασκαλία με το μάθημα Συντήρηση Λίθου ΙΙ του Ε εξαμήνου

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δεν θα διδαχθούν τα μαθήματα του Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ εξαμήνου. Σε περίπτωση που υπάρχουν φοιτητές από προηγούμενα έτη:

 1. Ανόργανη Χημεία Συντήρησης θα γίνεται συνδιδασκαλία με τη Γενική Χημεία του πανεπιστημιακού τμήματος Περιβάλλοντος σε χειμερινό εξάμηνο
 2. Βιολογία & Βιοδιάβρωση θα γίνεται συνδιδασκαλία με τη Βιολογία  του πανεπιστημιακού τμήματος Περιβάλλοντος σε χειμερινό εξάμηνο
 3. Οργανική Χημεία θα γίνεται συνδιδασκαλία με την Οργανική Χημεία του πανεπιστημιακού τμήματος Περιβάλλοντος σε χειμερινό εξάμηνο
 4. Τα μαθήματα α)Ελεύθερο Σχέδιο & Χρώμα,  β)Αποτυπώσεις & Τεκμηρίωση Αντικειμένων και γ) Τεχνικές & Υλικά Ζωγραφικής, Χαρακτικής & Εκμαγείων θα ενταχθούν στο γνωστικό αντικείμενο «Σχέδιο, Τεχνικές & Υλικά Έργων Τέχνης». Ώρες διδασκαλίας θεωρία: 3 και Ώρες διδασκαλίας εργαστηρίου: 3, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο εαρινό εξάμηνο
 5. Τα μαθήματα α) Ψηφιοποίηση & Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, β) Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων, γ) Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού, δ) Τεχνικές φωτογράφισης θα ενταχθούν στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική Πληροφορική». Ώρες διδασκαλίας θεωρία: 3 και Ώρες διδασκαλίας εργαστηρίου: 3, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο εαρινό εξάμηνο
 6. Τα μαθήματα α) Προϊστορική – Κλασσική Αρχαιολογία, β) Βυζαντινή – Μεταβυζαντική Αρχαιολογία & Τέχνες, γ) Ιστορία της Τέχνης και δ) Ιστορία Οργανικών Υλικών (Ύφασμα, Χαρτί, Δέρμα) , θα πραγματοποιηθούν σε συνδιδασκαλία με το μάθημα Μουσειολογία του Ζ εξαμήνου
 7. Τα μαθήματα α) Προληπτική Συντήρηση, β) Γενικές Αρχές & Μεθοδολογία Συντήρησης και γ) Ξένη Γλώσσα-Ορολογία  θα πραγματοποιηθούν σε συνδιδασκαλία με το μάθημα Μελέτες Συντήρησης του Ζ εξαμήνου
 8. Τα μαθήματα α) Συντήρηση Υφάσματος Ι, β) Συντήρηση Υφάσματος ΙΙ, γ) Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίων Ι, και δ) Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίων ΙΙ, θα πραγματοποιηθούν σε συνδιδασκαλία με το μάθημα Συντήρηση Δέρματος & Περγαμηνής του Ζ εξαμήνου
 9. Τα μαθήματα α) Συντήρηση Κεραμικού, β) Συντήρηση Λίθου Ι, γ)Συντήρηση Λίθου ΙΙ, και δ) Συντήρηση Υαλιού/Πορσελάνης θα πραγματοποιηθούν σε συνδιδασκαλία με το μάθημα Συντήρηση Ψηφιδωτού του Ζ εξαμήνου
 10. Τα μαθήματα α) Συντήρηση Τοιχογραφίας Ι και β) Συντήρηση Τοιχογραφίας ΙΙ  θα πραγματοποιηθούν σε συνδιδασκαλία  με το μάθημα Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων του Ζ εξαμήνου
 11. Τα μαθήματα α) Συντήρηση Ξύλου & Ξυλόγλυπτου, β) Συντήρηση Φορητής Εικόνας Ι, γ) Συντήρηση Φορητής Εικόνας ΙΙ, δ) Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων Ι και ε) Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων ΙΙ θα ενταχθούν στο γνωστικό αντικείμενο «Συντήρηση Φορητής Εικόνας & Ζωγραφικών έργων Τέχνης». Ώρες διδασκαλίας θεωρία: 4 και Ώρες διδασκαλίας εργαστηρίου: 3, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο εαρινό εξάμηνο
 12. Τα μαθήματα α) Γενικές Αρχές Φυσικής, β) Τεχνολογία & Επιστήμη των Υλικών, γ) Αναλυτική Χημεία Συντήρησης και δ) Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων θα ενταχθούν στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία». Ώρες διδασκαλίας θεωρία: 3 και Ώρες διδασκαλίας εργαστηρίου: 3, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο εαρινό εξάμηνο
 13. Τα μαθήματα α) Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων Ι θα πραγματοποιηθεί σε συνδιδασκαλία με το μάθημα  Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων ΙΙ του Ζ εξαμήνου.