Κατεύθυνση

Η Εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων-Πτυχιούχοι Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τ.Ε. έχει αντιστοιχηθεί με το Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας, βάσει του ΦΕΚ αρ. φύλλου 639/21-04-2015.