Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Στην αρχή κάθε ακ. έτους σε κάθε νεοεισερχόμενο φοιτητή ανακοινώνεται ένας ακαδημαϊκό σύμβουλος καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (mail τους, ώρες γραφείου). Η κατανομή γίνεται αλφαβητικά. 

Ο θεσμός αυτός διευκολύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και πιο αποδοτικό τρόπο και στοχεύει στη μείωση και επίλυση των προβλημάτων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στη διάρκεια των σπουδών. Οι ακ. σύμβουλοι βοηθούν τους φοιτητές να ορίσουν τη βέλτιστη σειρά με την οποία θα λάβουν τα μαθήματά τους, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις, να επιλέξουν κατεύθυνση, τα απαραίτητα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και τα πιο ταιριαστά μαθήματα ελεύθερης επιλογής, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά, τις δυνατότητές και τις δεξιότητές τους. Οι ακ. Σύμβουλοι θα πρέπει να παραπέμπουν τους φοιτητές στους αντίστοιχους καθηγητές ανάλογα με το μάθημα στο οποίο μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.

Είναι στην ευχέρεια του φοιτητή να αξιοποιήσει τον θεσμό όσο καλύτερα μπορεί. Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, ανεξάρτητα από έτος φοίτησης, καλούνται να αξιοποιήσουν τον θεσμό του συμβούλου καθηγητή για να επιλύσουν όποιες δυσκολίες τυχόν παρουσιαστούν, ιδιαίτερα κατά τον βασικό κύκλο των σπουδών τους.

Οι συναντήσεις διενεργούνται στις ώρες γραφείου του κάθε ακ. Συμβούλου. Σε περίπτωση απουσίας ενός μέλους ΔΕΠ για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω εκπαιδευτικής άδειας, αναστολής καθηκόντων, προβλήματος υγείας κλπ.), η Γραμματεία του τμήματος αναθέτει στους φοιτητές του απουσιάζοντος ακ. συμβούλου ένα νέο ακ. σύμβουλο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι φοιτητές ή οι καθηγητές μπορεί να ζητήσουν την αλλαγή του ακ. συμβούλου, εξηγώντας τους λόγους στον Πρόεδρο του Τμήματος. Η δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος εξετάζεται κατά περίπτωση.