Ηλεκτρονικές εγγραφές-δηλώσεις μαθημάτων: Εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2021-2022

Καλούνται οι φοιτητές της Κατ/σης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dias.ionio.gr τις δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο, κατά την περίοδο:

  • 10/03/2022 – 24/03/2022: ηλεκτρονικές δηλώσεις & διορθωτικές ηλεκτρονικές δηλώσεις

Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές. Όσοι φοιτητές δεν κάνουν εμπρόθεσμα εγγραφή/δήλωση μαθήματος δεν θα παρακολουθήσουν μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική του Ιουνίου. Η γραμματεία μετά το πέρας της προθεσμίας των εγγραφών/δηλώσεων δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν φοιτητή στο ζήτημα των εγγραφών/δηλώσεων μαθημάτων.

Εάν κάποιος φοιτητής αντιμετωπίζει πρόβλημα με τους ηλεκτρονικούς του κωδικούς παρακαλείται να το επιλύσει άμεσα, επικοινωνώντας με email με την τεχνική υπηρεσία του Ι.Π.(noc@ionio.gr) .

Για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα πατήστε εδώ (πρέπει να φτιάξεις υπερσύνδεσμο εδώ)

Οδηγίες

  1. Ζ’ και άνω εξάμηνο: Δυνατότητα δήλωσης έως πενήντα (50) Δ.Μ.
  2. Όποιος φοιτητής δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει κανένα μάθημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, εγγράφεται ηλεκτρονικά, αλλά δεν επιλέγει να δηλώσει μαθήματα (αποστολή κενής εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα, χωρίς δήλωση μαθημάτων).
  3. Όποιος φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς σε προηγούμενο-α εξάμηνο-α κάποιο εργαστήριο, έχει δικαίωμα να μην το παρακολουθήσει. Οπότε στις δηλώσεις μαθημάτων θα το επιλέξει όμως στην αρχή του εξαμήνου θα πρέπει απαραιτήτως να έρθει σε επαφή με τον διδάσκοντα μέσω email, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα της μη παρακολούθησης και της δυνατότητας να εξεταστεί στο εργαστήριο αυτό.
  4. Oι φοιτητές κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μαθημάτων, μπορούν να ξανακάνουν τη δήλωσή τους προκειμένου να την τροποποιήσουν όσες φορές θέλουν.
  5. Τέλος, επειδή φέτος οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται παράλληλα με τα μαθήματα, οι φοιτητές προκειμένου στα εργαστήρια να μην πάρουν απουσία θα πρέπει έως ότου ολοκληρωθούν οι δηλώσεις να προσέρχονται σε εβδομαδιαία βάση σε κάποιο εργαστηριακό τμήμα.