Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 21-22

Οι φοιτητές για κάθε εργαστηριακό μάθημα θα πρέπει να παρακολουθούν 1 φορά την εβδομάδα το εργαστηριακό τμήμα που επιθυμούν ώστε να μην πάρουν απουσία, παρότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι δηλώσεις μαθημάτων.

Οι φοιτητές που στο παρελθόν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς κάποιο εργαστήριο, προκειμένου να το πάρουν το τρέχον εξάμηνο Χωρίς Παρακολούθηση (Χ.Π.), θα πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε άμεσα σε συνεννόηση καταρχήν με τον διδάσκοντα του εργαστηριακού μαθήματος και για την επιβεβαίωση των παρουσιών με τη Γραμματεία, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα της Μη παρακολούθησης.

ΣΑΕΤ_Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΣΤ’ Εξαμήνου Εαρ 21-22

ΣΑΕΤ_Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μετάβασης