Εμβόλιμη Εξεταστική για τους επί πτυχίω φοιτητές – Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι επί πτυχίω (από 9ο  εξάμηνο και άνω)φοιτητές της Κατ/σης οι οποίοι επιθυμούν στο πλαίσιο της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021, να κάνουν χρήση τους δικαιώματός τους για εξέταση στα θεωρητικά μαθήματα που δεν διδάχτηκαν το χειμερινό εξάμηνο, πρέπει το διάστημα: 18/01/2022 – 22/01/2022,  να εισέλθουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dias.ionio.gr και να δηλώσουν τα μαθήματα που τους προσφέρονται στο πλαίσιο της εμβόλιμης εξεταστικής και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο επί πτυχίω φοιτητής να έχει δηλώσει το μάθημα σε προγενέστερη δήλωσή του (έστω και μία).