Δρομολόγια φοιτητικού λεωφορείου έως και 23/12/2021

Δείτε συνημμένα τον πίνακα με τα δρομολόγια του φοιτητικού λεωφορείου από 11/11/2021 έως και 23/12/2021.

Οι φοιτητές μπορούν να μεταβαίνουν στο ΚΤΕΛ Ζακύνθου,με την επίδειξη είτε της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας, είτε της αστυνομικής τους ταυτότητας μαζί με βεβαίωση σπουδών και να εκδίδουν μειωμένα εισιτήρια και μηνιαίες κάρτες.

Δρομολόγια φοιτητικού λεωφορείου