Παράταση διορθωτικών δηλώσεων χειμ. εξαμήνου, ακ. έτους 2021-2022

Ανακοινώνεται η παράταση των διορθωτικών δηλώσεων του χει,ερινού εξαμήνου, ακ. έτους 2021-2022, μέχρι και τις 11/11/2021.

Μετά από εισήγηση του Συλλόγου Φοιτητών, η Συνέλευση του Τ.Π. αποφάσισε την κατάργηση του κανόνα της σειριακής δήλωσης μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο.