Έναρξη διαδικασίας πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, χειμ. εξαμήνου ακ. έτους 2021-2022

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν την πρακτική άσκηση τους εντός του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2021-2022 παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και τις 20/09/2021, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2695021053