Έναρξη λειτουργίας υποσυστήματος φοιτητών στο νέο πληροφοριακό σύστημα Γραμματείας και δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις στο dias.ionio.gr

Αγαπητοί φοιτητές,

σας ενημερώνουμε ότι το portal πρόσβασης σας στο νέο ΠΣ Γραμματείας έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και βρίσκεται στη διεύθυνση: https://dias.ionio.gr/

Κατά το άνοιγμα της σελίδας, θα κληθείτε να εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης σας  (username/password) στην Κεντρική Υπηρεσία του Ιδρύματος, για την ταυτοποίηση τους στο ΖΟΟΜ. Μετά την επιτυχή σύνδεση σας στο σύστημα θα φορτώσει η προσωπική σας καρτέλα στο νέο ΠΣ Γραμματείας του Ιδρύματος.

Οι οδηγίες χρήσης του συστήματος ακολουθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: ΠΣ Γραμματείας – Εγχειρίδιο Χρήσης προς Φοιτητές

Αν διαπιστωθούν ανακολουθίες σε ότι αφορά τα δεδομένα του προφίλ σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στις Γραμματείες των Τμημάτων σας.

Για θέματα πρόσβασης στο portal ή οι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν λογαριασμό, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο student_webportal@ionio.gr

Επίσης, σας ενημερώνουμε για την έναρξη της περιόδου δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου για το Ακ.Έτος 2020-2021.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω σχετικής εφαρμογής (αντί του exams.ionio.gr) η οποία βρίσκεται ενσωματωμένη στον νέο ΠΣ Γραμματείας, https://dias.ionio.gr.

Ως περίοδος υποβολής των δηλώσεων έχει οριστεί το χρονικό διάστημα 25-30/08/21.

Στον παρακάτω σύνδεσμο Οδηγίες προς Φοιτητές -Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις υπάρχουν σύντομες οδηγίες για τη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις εφόσον έχετε κάνει Είσοδο (login) στη θυρίδα σας στο https://dias.ionio.gr 

Εκ της Γραμματείας