Αναστολή πραγματοποίησης ορισμένων εργαστηριακών μαθημάτων

Αγαπητοί φοιτητές

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω των περιορισμών που ισχύουν για την αποφυγή
μετάδοσης του κορωνοϊού και της πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα ανασταλεί η πραγματοποίηση των εργαστηρίων μαθημάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως καθώς έχουν επαυξημένες πολύπλοκες επεμβάσεις που δεν δύναται να παρουσιαστούν εξ’ αποστάσεως. Οι σπουδαστές που έχουν δηλώσει αυτά τα μαθήματα μπορούν, αν επιθυμούν, να τροποποιήσουν την δήλωσή τους, επιλέγοντας άλλα, ίσων διδακτικών μονάδων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν email στο secr_envi@ionio.gr μέχρι τις 10/03/2021 αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία τους και δηλώνοντας ποια μαθήματα επιθυμούν να αλλάξουν.

Τα μαθήματα αυτά είναι τα εξής:
 Συντήρηση Φορητής Εικόνας ΙΙ, ΣΤ’ εξαμ. Σ.Α.Ε.Τ.
 Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων ΙΙ, ΣΤ’ εξαμ. Σ.Α.Ε.Τ.
 Συντήρηση Χαρτιού ΙΙ ΣΤ’ εξαμ. Σ.Α.Ε.Τ.