ΤΔΔΣ: 2η Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Erasmus+/Placement Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Ανακοίνωση 2ης Προκήρυξης για Πρακτική Άσκηση Era-Places 2020-2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές /-τριες που ενδιαφέρονται για Πρακτική Ασκηση Era-Places ότι έχει αναρτηθεί η νέα προκήρυξη (2ηγια το ΕΑΡΙΝΟ Εξάμηνο 2020-21.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες  κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2021  έως  31/08/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη/Οδηγίες μας, ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Τμήματός τους για τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Οι πλήρεις φάκελοι υποψηφιότητας των υποτρόφων θα πρέπει να υποβληθούν στις Γραμματείες αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και μαζί με τις αποφάσεις Συνέλευσης Τμήματος  θα πρέπει να αποσταλούν (από το Γραφείο μας) στο ΠΑ.Δ.Α. έως τις 4 Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο.

Προθεσμία αποστολής των ηλεκτρονικών φακέλων από τις Γραμματείες προς το Γραφείο Erasmus : 30 Νοεμβρίου 2020

                                       Από το Τ.Δ.Δ.Σ.

http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/

 ΚΕΡΚΥΡΑ, 16.10.2020