Μέθοδοι διδασκαλίας μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η συνέλευση του τμήματος Περιβάλλοντος εφαρμόζοντας πλήρως την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707/04.09.2020, τ. Β’) αποφάσισε ποια μαθήματα θα διδαχθούν εξ αποστάσεως και ποια δια ζώσης. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από την απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου και είναι σε συμφωνία με τις εισηγήσεις των ιατρών μελών της Ιδρυματικής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας. Βάσει των παραπάνω, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021,

  • όλα τα εργαστήρια θα γίνουν δια ζώσης
  • η διδασκαλία των θεωριών θα γίνει ως ακολούθως:
 Β’ ΕξάμηνοΜέθοδος Διδασκαλίας
 ΣΠΚ-Β6Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων (συνδιδασκαλία με ΤΠ-1006 Βάσεις Δεδομένων)Εξ αποστάσεως
 Ε’ ΕξάμηνοΜέθοδος Διδασκαλίας
 ΣΠΚ-Ε1Συντήρηση Τοιχογραφίας ΙΔια ζώσης
 ΣΠΚ-Ε2Συντήρηση Φορητής Εικόνας ΙΔια ζώσης
 ΣΠΚ-Ε3Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίων ΙΔια ζώσης
 ΣΠΚ-Ε4Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων ΙΔια ζώσης
ΣΠΚ-Ε51Συντήρηση Υφάσματος ΙΙΔια ζώσης
ΣΠΚ-Ε52Συντήρηση Λίθου ΙΙΔια ζώσης
 Ζ’ ΕξάμηνοΜέθοδος Διδασκαλίας
ΣΠΚ-Ζ1ΜουσειολογίαΔια ζώσης
 ΣΠΚ-Ζ2Συντήρηση Σύγχρονων και Λαογραφικών ΥλικώνΔια ζώσης
 ΣΠΚ-Ζ3Μελέτες ΣυντήρησηςΔια ζώσης
 ΣΠΚ-Ζ4Συντήρηση ΨηφιδωτούΔια ζώσης
 ΣΠΚ-Ζ5Συντήρηση Ανασκαφικών ΑντικειμένωνΔια ζώσης
 ΣΠΚ-Ζ61Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων ΙΙΔια ζώσης