Συλλογή στοιχείων φοιτητών για συμμετοχή στις εξετάσεις

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές, που θέλουν να συμμετέχουν στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου, να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο, μέχρι τη Δευτέρα 01/06/2020.

Τα στοιχεία είναι απαραίτητα για να πιστοποιηθεί η είσοδος σας στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις.

Επίσης, παρακαλείσθε να επιλέξετε τις θεωρίες που έχετε δηλώσει και πρόκειται να εξεταστείτε στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου.

Για το ερωτηματολόγιο, πατήστε εδώ.