Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Εαρινού Εξαμήνου Ακ. έτους 2019-20

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα (βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο ή άνω των σπουδών τους και οφείλουν μέχρι και 1 μάθημα ειδικότητας) να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη σχετική αίτηση πρακτικής άσκησης στη γραμματεία του Τμήματος (secr_envi@ionio.gr) έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020.

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής της Αίτησης

  • Η αίτηση συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τη φοιτητή/τρια με μπλε στυλό και αποστέλλεται σκαναρισμένη στο email της γραμματείας secr_envi@ionio.gr.
  •  ΔΕΝ συμπληρώνεται από το φοιτητή το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης (μένει κενό) έως ότου οριστικοποιηθεί και συμπληρωθεί από τη γραμματεία του Τμήματος.
  • Στο email προς τη γραμματεία στο οποίο θα επισυναφθεί σκαναρισμένη η αίτηση πρακτικής άσκησης, οφείλει να αναγράφει ο φοιτητής τον φορέα που επιθυμεί να κάνει π.α. (εντός του κειμένου του email, όχι στην αίτηση).

Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες, παρακαλείσθε να στέλνετε γραπτώς ερώτημα στο email της γραμματείας του Τ.Π.

Για την εξέλιξη της αίτησής σας θα ενημερώνεστε τακτικά από τη γραμματεία μέσω email.

Διονύσιος Κουλουγλιώτης
Καθηγητής
Τμηματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Τμήμα Περιβάλλοντος
Ιόνιο Πανεπιστήμιο