Εννέα Θέσεις Εργασίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επισυνάπτονται οι προσκλήσεις πρόσληψης για εννέα (9) διαφορετικές θέσεις στη νέα έδρα της UNESCO για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά:

(6) Υποψήφιοι διδάκτορες και
(3) Εμπειρογνώμονες με πλήρη απασχόληση / μεταδιδακτορικός ερευνητικός συνεργάτης

EU_ERA_ Chair_Mnemosyne_PhD_Student_Call_Recruitment_01_11_2019

EU_ERA_Chair_Post_Doctoral_Research_Associates_Call_Recruitment_01_11_2019