Ομάδα Φωτογραφίας Φοιτητών: Ενημερωτική Συνάντηση

Την Τετάρτη 13-11-2019 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για την Ομάδα Φωτογραφίας Φοιτητών στην Αίθουσα Δ2, στο κτίριο του Τμήματος Περιβάλλοντος