Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ.1 Α /2019 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανακοίνωσε προκήρυξη 8μηνων συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο εδώ